Struktury atrakcyjną alternatywą dla lokat

Oprac. e-sieci. na podst. Inwestycje.pl | 09/02/2009 12:25

Odsetki od lokat maleją w oczach. Oprocentowanie kredytów spada znacznie wolniej. Niepocieszonym oszczędzającym banki proponują inwestycję w struktury, obiecując ochronę kapitału i ponadprzeciętne zyski . Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?


REKLAMA
Kredyt Bank obniżył oprocentowanie wybranych produktów depozytowych. 3-miesięczna Lokata Constans o kwocie poniżej 10 tys. zł zapewnia obecnie 4,00% w skali roku (dotychczas: 8,30%), a lokat powyżej 10 tys. zł - 5,00% (przed zmianą: 8,30% w ujęciu rocznym). Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
Niższe jest również oprocentowanie ubezpieczenia "Lokata Ubezpieczeniowa - WARTA GWARANCJA". Dla polisy 6M wynosi obecnie 5,47% (wcześniej: 6,68%), a dla polisy rocznej - 5,55% (przed zmianą: 5,75%). Minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł.
Ile można zyskać?
Wpłacana kwota [zł] Zysk netto [zł] Zysk netto przed obniżką [zł]
6M 12M 6M 12M
1.000 27,35 55,50 33,40 57,50
5.000 136,75 277,50 167,00 287,50
50.000 1.367,50 2.775,00 1.670,00 2.875,00
Źródło: Inwestycje.pl

Jednocześnie bank wprowadził do oferty Lokatę Złotą. 3-miesięczny depozyt jest oprocentowany na 7,00% w skali roku. Można go założyć w placówce banku lub za pośrednictwem serwisu internetowego. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
ING Bank Śląski obniżył oprocentowanie wybranych produktów depozytowych. Otwarte Konto Oszczędnościowe w EUR gwarantuje obecnie 1,00% w skali roku (wcześniej: 2,00%), podobnie jak Otwarte Konto Oszczędnościowe w GBP (przed zmianą: 3,00%). Spadło również oprocentowanie lokat terminowych w EUR – depozyt na 12M zapewnia zysk w wysokości 1,50% (dotychczas: 2,25%), a lokata na 24M jest oprocentowana na 1,75% w ujęciu rocznym (spadek z 2,50%).
Volkswagen Bank Direct zrezygnował z pobierania opłat za prowadzenie konta e-direct w Pakiecie Standard. Dotychczas prowadzenie tego rachunku kosztowało 5 zł miesięcznie. Bank nie będzie ponadto pobierał opłat za wypłaty gotówki ze wszystkich krajowych bankomatów, realizowane kartami Visa Electron w okresie od 2 lutego do 31 lipca 2009 roku. Standardowa opłata za pobranie z bankomatu kwoty poniżej 400 zł wynosiła 1,50 zł.
Równocześnie VW Bank obniżył jednak oprocentowanie konta e-direct. Wszystkie trzy pakiety oferowane przez bank: Standard, Srebrny i Złoty gwarantują obecnie 0,10% w skali roku. Przed zmianą pakiet Standard był oprocentowany na 2,40%, pakiet Srebrny - na 2,80%, a Złoty - na 3,20% w ujęciu rocznym.
Nordea Bank Polska wprowadził do oferty nowy produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału – Nordea Gwarant – Ropa Naftowa. Możliwy do zrealizowania zysk jest zależny od zmian ceny ropy (indeks WTI – West Texas Intermediate) notowanej na giełdzie towarowej (NYMEX). Okres inwestycji w Nordea Gwarant – Ropa naftowa wynosi 1 rok. Inwestorzy mogą otrzymać wolną od podatku od zysków kapitałowych premię w wysokości do 15% zainwestowanego kapitału. Minimalna kwota inwestycji to 5 000 pln.
mBank obniżył oprocentowanie depozytów. Oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych wynosi obecnie:
Produkt Oprocentowanie po zmianie (w skali roku) Oprocentowanie przed zmianą (w skali roku)
eMAX plus 4,25% 5,00%
eMAX 1,00% 1,00%
eMAX USD 0,45% 1,80%
eMAX EUR 1,60% 2,60%
eMAX GBP 1,35% 4,00%
eMAX CHF 0,15% 1,00%
mIKE 4,15% 4,90%
mLokata 2M 6,00% 6,00%
mLokata 3M 4,30% 5,20%
mLokata 6M 4,35% 5,25%
mLokata 9M 4,40% 5,30%
mLokata 12M 4,45% 5,35%
Źródło: mBank
Jednocześnie bank zmniejszył oprocentowanie wybranych kredytów przyznawanych w złotówkach. Oprocentowanie kredytu mPLAN hipoteczny dla klientów indywidualnych (wyłącznie kredyty celowe w „starym portfelu”) oraz kredytu samochodowego spadło o 75 pb.
3 lutego 2009 r.
ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie zaoferował klientom dwa warianty Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego, których dochodowość zależy od zmiany kursu euro w stosunku do złotego. IPU zawierany jest na 12 miesięcy i proponowany w 2 wariantach. Pierwszy zorientowany jest na wzrost wartości EUR, drugi na spadek wartości EUR względem złotówki. W okresie subskrypcji środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według stawki 5% w skali roku, a całkowity możliwy do osiągnięcia zysk z inwestycji w każdym z wariantów IPU to 8% w skali roku. IPU gwarantuje 100% ochronę zainwestowanego kapitału na zakończenie inwestycji oraz ochronę na życie w czasie jej trwania. Minimalna kwota inwestycji to 3 tys. zł, a subskrypcje potrwają do 13 lutego br.
4 lutego 2009 r.
Millennium Bank obniżył oprocentowanie MegaZysku, produktu łączącego cechy lokaty i ubezpieczenia na życie. 6-miesięczny MegaZysk gwarantuje obecnie 4,05% zysku netto w skali roku (wcześniej: 5,265%), co odpowiada lokacie o oprocentowaniu brutto 5,00% (przed obniżką: 6,50%). MegaZysk na 12 miesięcy pozwala natomiast na osiągnięcie 4,455% zysku netto w ujęciu rocznym (obniżka z 5,67%), co odpowiada z kolei lokacie o oprocentowaniu brutto 5,50% (przed zmianą: 7,00%). Odsetki z MegaZysku zwolnione są od podatku Belki, a minimalna kwota wpłaty wynosi 2 tys. zł.
Bank BPH wprowadził do oferty Lokatę Lojalnościową Plus. Oprocentowanie depozytu jest stałe i rośnie z każdym miesiącem: od 3,50% w pierwszym miesiącu oszczędzania do 11,00% w ostatnim, trzynastym miesiącu. Efektywne oprocentowanie w skali roku wynosi 4,83%. Lokata oferuje ponadto możliwość dopłaty lub wypłaty części kapitału w dniu zapadalności, a także możliwość jej automatycznego odnawiania. Depozyt można założyć w placówce banku lub za pośrednictwem serwisu internetowego.
BPH zaoferował również program „Przyjaźń Procentuje plus”, która pozwala na uzyskanie oprocentowania w wysokości 8% na lokacie 12M, czyli podwyższenia oprocentowania lokaty 4% o 4 p.p., pod warunkiem zarekomendowania lokaty nowemu klientowi, który założy w banku 12-miesięczną lokatę oraz konto osobiste (wraz z deklaracją zasilania konta stałymi wpływami w wysokości minimum 600 złotych miesięcznie przez rekomendującego i rekomendowanego). Kwota minimalna lokaty to 1 tys. zł, a kwota maksymalna - 10 tys. zł (dotyczy osób rekomendujących oraz rekomendowanych). Osoba rekomendowana może założyć tylko 1 lokatę.
5 lutego 2009 r.
MultiBank rozpoczął subskrypcję dwóch produktów strukturyzowanych: 3-letniej Lokaty Inwestycyjnej Dobra Energia i półrocznej Lokaty Inwestycyjnej Texas.
Instrumentem bazowym Lokaty Inwestycyjnej Dobra Energia jest koszyk akcji spółek defensywnych – reprezentujących sektory uważane za najmniej narażone na skutki kryzysu finansowego. Strategia produktu daje możliwość zarabiania na wzroście wartości składników koszyka. Subskrypcja lokaty potrwa do 23 lutego br. Minimalna kwota 3-letniej inwestycji wynosi 5 tys. zł. Klienci, którzy zainwestują w strukturę, mogą dodatkowo założyć 12-miesięczną lokatę terminową o stałym oprocentowaniu w wysokości 6% w skali roku. Maksymalna kwota lokaty promocyjnej wynosi 40% wartości środków zainwestowanych w Dobrą Energię.
Bank rozpoczął również subskrypcję Lokaty Inwestycyjnej Texas. Jej instrumentem bazowym jest fixing USD/PLN ogłaszany przez NBP. Przyjęta strategia inwestycyjna zakłada stabilizację kursu USD/PLN. Zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu USD/PLN na fixingu NBP podczas 125 dni roboczych (12.02.09 - 10.08.09). Oprocentowanie maksymalne Lokaty Inwestycyjnej Texas wyniesie nie mniej niż 9% w skali roku i naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs USD/PLN znajduje się w określonym przedziale. Subskrypcja lokaty odbędzie się w dwóch etapach: od 5 do 11 lutego br. oraz od 12 do 18 lutego br. Minimalna kwota 6-miesięcznej inwestycji wynosi 5 tys. zł.
LUKAS Bank obniżył oprocentowanie kont osobistych. Środki na nich zgromadzone na kontach są od teraz nieoprocentowane. Spadło również oprocentowanie 3- i 6-miesięcznych lokat terminowych zakładanych na stopę stałą. Lokata 3M gwarantuje obecnie 6,15% w skali roku (wcześniej: 7,50%), a lokata 6M - 6,30% (przed zmianą: 8,50%). Dla lokat zakładanych za pośrednictwem internetu i serwisu telefonicznego oprocentowanie jest wyższe o 0,10 p.p.
mBank rozpoczął subskrypcję 3-miesięcznej lokaty strukturyzowanej Stabilny Zysk. Zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu USD/PLN na fixingu NBP podczas 62 dni roboczych w okresie od 11.02.do 11.05.09. Oprocentowanie maksymalne Stabilnego Zysku naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs USD/PLN znajduje się w określonym przedziale: +/- 0,13 PLN względem kursu z dnia startu lokaty. Za dni, w których kurs USD/PLN znajdzie się poza określonym przedziałem, oprocentowanie nie będzie natomiast naliczane. Zapisy na subskrypcję potrwają do 10 lutego br., a minimalna kwota inwestycji wynosi 1 tys. zł.
LUKAS Bank rozpoczął promocję związaną z kartą kredytową FURORA. Do końca lutego br. klienci banku, którzy zdecydują się zapłacić kartą za zakupy w dowolnej polskiej aptece, otrzymają zwrot 7% poniesionych wydatków. Zwrot poniesionych wydatków następuje w postaci eZłotych, które przeliczane są według wzoru: 1eZł = 1 PLN. Zgromadzone eZłote można wydać w dowolnym momencie na następne zakupy, przelewając je z konta nagród na rachunek karty.
6 lutego 2009 r.
Bank Pocztowy obniżył oprocentowanie internetowej Lokaty Killer z 10,00% do 8,00% w skali roku. Minimalny okres lokaty wynosi 10 dni, przy czym można ją odnowić dowolną ilość razy. Depozyt zakłada się przez internet. Po wypełnieniu elektronicznego wniosku wygenerowany zostaje numer rachunku w Banku Pocztowym, na który należy dokonać wpłaty co najmniej 1 tys. zł. Po upływie okresu, na który założono lokatę, następuje zwrot środków wraz z odsetkami na konto, z którego wpłacono pieniądze.
Meritum Bank obniżył oprocentowanie wybranych lokat Meritum Zysku. Depozyt 3M gwarantuje obecnie 7,50% w skali roku (wcześniej: 9,00%), lokata 6M – 7,00% (przed zmianą: 8,50%), a lokata roczna – 6,50% (spadek z 8,00%). Oprocentowanie lokaty 1M nie uległo zmianie i wynosi 5,00% w ujęciu rocznym.
Wysokość aktualnego oprocentowania w skali roku
Okres deponowania Oprocentowanie przed zmianą Oprocentowanie po zmianie Zmiana [p.p.]
1M 5,00% 5,00% 0
3M 9,00% 7,50% -1,50
6M 8,50% 7,00% -1,50
12M 8,00% 6,50% -1,50
Źródło: Meritum Bank