Polskie firmy poprawiły swą kondycję

http://kurier.pap.pl | 22/03/2018 13:12

Według danych GUS przedsiębiorstwa w Polsce (bez uwzględnienia firm z sektora finansowego – banków i towarzystw ubezpieczeniowych) miały w zeszłym roku dużo lepsze wyniki niż w 2016 r.


REKLAMA
Przychody firm w naszym kraju (nie biorąc pod uwagę sektora finansowego) wzrosły w 2017 r. – w porównaniu do poprzedniego roku – o 9,3 proc., ich zysk „na czysto” zwiększył się o 8,1 proc., a wskaźnik rentowności netto (zyskowności „na czysto”) – z 4,2 do 4,4 proc.

Bardzo dobrą wiadomością jest też to, że polskie firmy zaczęły znów więcej inwestować. W 2016 r. ich inwestycje spadły aż o 13,2 proc., a w zeszłym roku zwiększyły się o 3,4 proc. To wciąż niewielki wzrost, ale po zapaści inwestycyjnej z 2016 r. można to uznać za przyzwoity wynik.