95 mld zł na inwestycje w Polsce

Oprac. e-sieci. na podst. PMR | 11/02/2009 13:42

Wartość projektów związanych z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Polsce szacowana jest obecnie na blisko 95 mld zł, niemal dwukrotnie więcej niż projekty planowane na Ukrainie. Najwięcej przetargów na realizację projektów na Euro ogłoszonych i rozstrzygniętych zostanie w 2009 r. W 2010 r. większość inwestycji będzie znajdowała się w fazie realizacji, dlatego lata 2010-2011 w polskim budownictwie będą zdecydowanie lepsze niż rok obecny.


REKLAMA
Łączna wartość inwestycji budowlanych w infrastrukturę transportową, sportową, hotelową i telekomunikacyjną związanych z organizacją Euro 2012 w Polsce szacowana jest na blisko 95 mld zł, niemal dwukrotnie więcej niż projekty na Euro 2012 na Ukrainie, informuje firma badawcza PMR w swoim najnowszym raporcie budowlanym „Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie – Planowane inwestycje budowlane”. Ponad połowę wartości inwestycji będą stanowiły projekty drogowe, a blisko jedną trzecią przedsięwzięcia związane z transportem szynowym.
Szybka rozbudowa infrastruktury jest postrzegana przez duże firmy budowlane jako kluczowa dla dalszego rozwoju rynku budowlanego w Polsce. Według badania przeprowadzonego przez PMR wśród 250 największych firm budowlanych w Polsce, aż 71% ankietowanych przedsiębiorstw liczy na realizację projektów związanych z przygotowaniami do Euro 2012. Jednocześnie jednak firmy wykazują umiarkowany optymizm odnośnie możliwości realizacji zakładanego planu inwestycyjnego: niecałe 60% respondentów spodziewa się, że uda się zrealizować więcej niż połowę planu, natomiast 22% oczekuje skuteczności jego realizacji w ponad 75%.
„Organizacja Euro 2012 oraz olbrzymia pula środków unijnych to najlepsza rzecz, jaka mogła przydarzyć się polskiemu budownictwu. Planowane projekty zyskują na znaczeniu zwłaszcza w dobie odpływu z gospodarki kapitału prywatnego oraz słabnącego sektora deweloperskiego. Już przy 80% skuteczności realizacji planu na Euro 2012, wartość inwestycji wyniosłaby 75 mld zł, czyli dokładnie tyle, ile wartość produkcji budowlano-montażowej dużych firm budowlanych w 2008 roku. Projekty związane z Euro 2012 będą przez najbliższe trzy lata swoistą protezą dla rynku budowlanego, dzięki której sektor jako całość będzie w stanie utrzymać się na nogach”, twierdzi Bartłomiej Sosna, Analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu.
„Harmonogram planowanych inwestycji na Euro 2012 w Polsce obejmuje ponad 300 projektów, ale przynajmniej do połowy 2009 r. większość przedsięwzięć będzie się znajdowała w fazie przygotowawczej, obejmującej zdobywanie pozwoleń, opracowywanie projektów oraz wybór wykonawców. Największa liczba przetargów dotyczących realizacji inwestycji związanych z Euro 2012 zostanie jednak ogłoszona i rozstrzygnięta właśnie w 2009 r. − w optymistycznym scenariuszu może to być nawet 40% wszystkich projektów. Od 2010 r. większość przedsięwzięć będzie już realizowana, dlatego lata 2010-2011 w polskim budownictwie będą zdecydowanie lepsze niż rok obecny, zwłaszcza dla dużych firm budowlanych”, dodaje Bartłomiej Sosna.
Rok 2008 pokazał, że z powodu opóźnień w fazie przygotowawczej, nie wszystkie planowane przedsięwzięcia zostaną zakończone w 2012 r. Największe obawy o terminowość realizacji rodzą obecnie inwestycje transportowe. Jednak, pomimo opóźnień, projekty te nie zostały wykreślone z listy inwestycji na Euro 2012 i zostaną dokończone w latach kolejnych. Po stronie ukraińskiej natomiast niepewny jest los części przedsięwzięć kolejowych i lotniskowych, które w dalszym ciągu nie mają pełnego i wiarygodnego źródła finansowania. W związku z kryzysem finansowym mniej optymistycznie przedstawiają się także projekty w sektorze hotelowym na Ukrainie, zarówno te w fazie budowy, jak i będące dopiero na etapie projektowania, gdyż wielu deweloperów wycofuje się lub odsuwa w czasie termin rozpoczęcia realizacji hoteli.
Na Ukrainie natomiast dużo lepiej niż w Polsce prezentuje się budowa stadionów, czyli kluczowych inwestycji na Euro. Budowa pierwszego stadionu, w Dniepropietrowsku, zakończyła się już w 2008 r. W 2009 r. oddane do użytku zostaną stadiony w Doniecku i Charkowie. Na 2010 r. planuje się zakończenie budowy stadionów w Kijowie, Odessie oraz Lwowie, jednak terminowa realizacja wszystkich trzech obiektów jest mało prawdopodobna. „W maju b.r. UEFA podejmie decyzję o tym, które z polskich i ukraińskich miast będą gospodarzami mistrzostw. Decyzje, które wówczas zapadną będą miały kluczowy wpływ na dalszą realizację inwestycji w obu krajach. Spodziewamy się, że część inwestycji w miastach pozbawionych szans na organizację mistrzostw może zostać wstrzymana”, dodaje autor raportu.