Kryzys można wykorzystać do budowania przewagi konkurencyjnej

Oprac. e-sieci. na podst. www.przedsiebiorczy-uniwersytet.pl | 13/02/2009 14:09

Dzisiaj w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja pt.: „Szanse w dobie kryzysu”, w trakcie której zainaugurowano projekt pn.: „Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety". Projekt „Przedsiębiorczy Uniwersytet” (współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), realizowany jest przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej.


REKLAMA
W trakcie konferencji Prezes Instytutu - Mieczysław Bąk, podkreślił iż przewagę konkurencyjną można z powodzeniem budować właśnie teraz – w dobie kryzysu. Do tego niezbędna jest zmiana modelu gospodarowania poprzez większą innowacyjność gospodarki, a więc m.in. poprzez takie elementy jak: wykorzystanie nowych technologii, tworzenie nowych firm opartych na innowacyjnych rozwiązaniach czy promowanie współpracy pomiędzy firmami oraz firmami i instytucjami otoczenia biznesu, w zakresie działalności innowacyjnej. Zbudowanie przewagi konkurencyjnej wymaga jednak przede wszystkim zmiany postaw i to zarówno przedsiębiorców jak i przedstawicieli świata nauki – czyli zachęcenia obu tych grup do ścisłej współpracy.
Jak zaznaczył Mieczysław Bąk zmiana postaw jest o tyle możliwa, o ile wyeliminuje się bariery utrudniające praktyczne wykorzystywanie badań naukowych przez przedsiębiorców. Wśród najczęściej występujących trudności wymienił m.in.:
małą świadomość pracowników badawczych w zakresie zasadności ich współpracy z przemysłem;
- brak wiedzy odnośnie możliwości sprzedawania rezultatów badań;
- małe przełożenie praktycznych rezultatów na renomę uczelni;
- istnienie tzw. szarej strefy.

Bariery w implementacji badań naukowych widoczne są także po stronie przedsiębiorców, którzy nie tylko posiadają małą wiedzę na temat funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych, czy mają trudności w ocenie ryzyka inwestowania w projekty badawcze, ale i nie są im do końca znane możliwości i korzyści jakie współpraca ze środowiskiem nauki może im przynieść.
Instytut podejmując się realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety", chce aktywnie przyczynić się do zidentyfikowania wzajemnych oczekiwań przedsiębiorców i pracowników naukowych w zakresie ich współpracy na rzecz innowacyjnej gospodarki. Do tego niezbędne jest podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie potencjalnych wartości dodanych, tworzonych przez szkoły wyższe oraz zwiększenie praktycznego nastawienia szkół wyższych do współpracy z biznesem.