www.kghm.pl

Przejrzyście i oszczędnie

KGHM Polska Miedź | 01/10/2009 08:43

250 mln zł – tyle już zaoszczędziła Polska Miedź w tym roku, dzięki uruchomieniu Centralnego Biura Zakupów.


REKLAMA
Zakupy to jeden ze strategicznych obszarów działalności Spółki, stąd decyzja o scentralizowaniu zakupów w skali KGHM oraz Grupy Kapitałowej. Celem tego było uzyskanie znacznych oszczędności przy jednoczesnej optymalizacji i transparentności zasad wyboru wykonawców robót i usług oraz dostawców wyrobów. W ramach CBZ w czerwcu tego roku uruchomiono System Wspierania Zakupów wraz z jego integralną częścią jaką stanowi Portal Aukcyjny. Oferenci do przetargów przystępują on – line. System automatycznie porównuje i ocenia oferty, a uczestnicy na bieżąco śledzą wyniki, co zapewnia całkowitą transparentność aukcji. System jest stosowany do wszystkich zakupów, w tym materiałowych, inwestycyjnych, czy remontowych.


Jak się okazało, na efekty nie trzeba było długo czekać. W aukcjach biorą udział oferenci z całej Polski, a nawet zagranicy, ich ilość zwiększyła się kilkukrotnie, co wpływa na osiąganie w wyniku przetargów lepszych ofert, między innymi dzięki presji konkurencji. Przykładem może być zabudowa pojedynczego palnika wraz z osprzętem w Hucie Miedzi Głogów. Dotychczasowy stały wykonawca przystępując do przetargu, zaproponował wykonanie tej pracy za kwotę 2,150 mln zł, podczas gdy inny oferent, który do tej pory nie wykonywał żadnych prac w KGHM, zaoferował, że wykona tę pracę za 860 tys. zł.


To zadanie zostało już zakończone. Nie ma żadnych zastrzeżeń, co do jakości wykonanej pracy – komentuje Artur Król, dyrektor naczelny Centralnego Biura Zakupów.


System Wspierania Zakupów funkcjonuje we wszystkich kopalniach, hutach i innych oddziałach KGHM oraz w spółce Mercus, która jest głównym dostawcą podstawowych materiałów dla KGHM. W dalszej kolejności system będzie wprowadzany we wszystkich spółkach grupy kapitałowej Polskiej Miedzi.